poniedziałek, 22 lutego 2016


Ludzie sukcesu zawsze szukają możliwości niesienia pomocy

innym. Nieudacznicy zawsze pytają: "A co mi za to dasz?".

~ Brian Tracy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz